cover-1

Met elkaar, voor elkaar!

vrolijk zelfbewust samen innovatief

Aanmelden voor festival?

Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een familielid, vriend(-in) of buur die hulpbehoevend, (chronisch-) ziek of gehandicapt is. De persoon die de zorg verleent heet dan een mantelzorger.