ACT - Cursus-Training-Noordwijk

Met elkaar, voor elkaar!

vrolijk 
zelfbewust 
samen 
innovatief

Tijd: 9.30-11.30 uur
Aanmelden: Bij Simon Groonheim 071-3611183
Locatie: Het Trefpunt
Kosten: Gratis deelname

U oefent in uw eigen tempo, vrijwilligers helpen u verder voor het beantwoorden van vragen over en het gebruik van computers, laptops en tablets. De computerclub heeft in het Trefpunt een computerlokaal tot zijn beschikking. Het antwoord op eventuele vragen, een oplossing van problemen wordt meestal gevonden op één van deze computers. Veel senioren hebben een tablet aangeschaft, voor een optimaal gebruik kunt u hulp krijgen tijdens de inloop ochtend.

* Dit is een activiteit voor leden van de ouderenbonden Noordwijk. Op verzoek dient u een bewijs van lidmaatschap te kunnen overleggen.