ACT - Sport-Spel-Ouderen-Welzijn-Noordwijk

Met elkaar, voor elkaar!

vrolijk 
zelfbewust 
samen 
innovatief

Tijd: 10.30-11.30 uur
Aanmelden: Bij Anneke Klant 023-5849004
Locatie: Het Trefpunt
Kosten: €150,- per jaar (38 lessen)

Op elke donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur wordt door de docente, Anneke Klant een uur MBVO-gymnastiek in het Trefpunt gegeven. Het accent wordt zoveel mogelijk gelegd op wat de deelnemers/sters kunnen. Oogmerk is het verbeteren van de coördinatie, het evenwicht en de spierkracht. De oefeningen worden ondersteund door muziek of door gebruik van materialen zoals een bal, een knots of hoepel.
U bent van harte welkom om een keer mee te doen en zelf te ervaren of dit een activiteit is
om regelmatig te doen.

* Dit is een activiteit voor leden van de ouderenbonden Noordwijk. Op verzoek dient u een bewijs van lidmaatschap te kunnen overleggen. Indien u geen lid bent betaalt u een toeslag van minimaal €2,50 per keer.