cover-1

Met elkaar, voor elkaar!

vrolijk 
zelfbewust 
samen 
innovatief

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Aanmelden: Bij Truus Zuidhoek 071-3611521 / Femke Brouwer(Quilten) 06-15113450
Locatie: De Wieken
Kosten: € 45,00 per seizoen (inclusief materiaal)

Creatief zijn…….dat kan iedereen. Daarom komen deze handwerkgroepen bijeen en worden verschillende ontwerpen gemaakt. Het zijn creatieve en gezellige groepen waarin eigen ideeën van harte welkom zijn.
(KBO) Quilten : Drie lagen stof die tegen elkaar aan zitten, gaan schuiven. Daarom worden deze drie lagen doorgequilt. Dit betekent dat de
lagen door kleine rijgsteekjes doorgepit worden. Heel letterlijk gezien, is quilten dus alleen maar het doorpitten van de drie lagen stof. Tegenwoordig
wordt het woord quilten in z’n algemeenheid gebruikt voor al het naaiwerk wat met quilten te maken heeft.

* Dit is een activiteit voor leden van de ouderenbonden Noordwijk. Op verzoek dient u een bewijs van lidmaatschap te kunnen overleggen. Indien u geen lid bent betaalt u een toeslag van minimaal €2,50 per keer.