ACT - Sport-Spel-Ouderen-Welzijn-Noordwijk

Met elkaar, voor elkaar!

vrolijk 
zelfbewust 
samen 
innovatief

Tijd: 19.30-22.00 uur
Aanmelden: Bij mw. P.J. vd Berg 070-5115744
Locatie: De Wieken
Kosten: Informatie bij Jacques Berbee

Line dance is een formatiedans, waarin een groep mensen danst op een rij of in rijen (lijnen), waarbij zij allemaal gelijktijdig dezelfde dansbewegingen uitvoeren. Het is een gezellige manier van bewegen die makkelijk is te leren.

Door het dansen krijgt men meer beweging maar kan men ook sociale contacten opbouwen.

* Dit is een activiteit voor leden van de ouderenbonden Noordwijk. Op verzoek dient u een bewijs van lidmaatschap te kunnen overleggen.