ACT - Sport-Spel-Ouderen-Welzijn-Noordwijk

Met elkaar, voor elkaar!

vrolijk 
zelfbewust 
samen 
innovatief

Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Aanmelden: Bij Hennie Meeuwenberg 071-3614198
Locatie: De Wieken
Kosten: Gratis deelname

Op de eerste woensdag v.d. maand organiseert de ANSV i.s.m. De Vereniging van Postzegelverzamelaars een ruilmiddag voor senioren. Tijdens deze ruilmiddagen hebt u gelegenheid om uw dubbele zegels te ruilen en op deze wijze, goedkoop, uw verzameling uit te breiden.

* Dit is een activiteit voor leden van de ouderenbonden Noordwijk. Op verzoek dient u een bewijs van lidmaatschap te kunnen overleggen.