Cursus-Training-Noordwijk

Met elkaar, voor elkaar!

vrolijk 
zelfbewust 
samen 
innovatief

Tijd: 10.00-11.30 uur
Aanmelden: Bij Gerda de Groot, 0252-519467
Locatie: De Wieken
Kosten: € 9,00 per keer inclusief materiaal (voor KBO-leden). (Niet-leden van de ouderenbond betalen een toeslag van minimaal €2,50 per deelname.)

Naast de voldoening, is het ook reuze gezellig. Kunt u niet aanwezig zijn, belt u dan a.u.b. tijdig af, dit i.v.m. aanschaffen van materialen.