header-image-2

Op deze pagina vindt u links naar informatieve en nuttige websites voor mantelzorgers. Klik naar het onderwerp van uw interesse of bekijk alle links.

Mantelzorg algemeen
Mezzo
www.mezzo.nl
Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

Stichting Werk & Mantelzorg
www.werkenmantelzorg.nl
Landelijke stichting die zich inzet voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Handige tips
Alzheimer assistent app
www.alzheimerassistent.nl
In de app kunt u ervaringen en tips uitwisselen. Er staat veel informatie op, daarnaast kunt u een 'verslag van de dag' bijhouden met andere betrokkenen.

Carenzorgt
www.carenzorgt.nl
Carenzorgt is een gratis agenda rondom degene voor wie u zorgt, waar mantelzorgers taken in kunnen zetten en verdelen

Lokale organisaties Noordwijk en omgeving
ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst)
www.isdbollenstreek.nl
De ISD voert voor aangesloten gemeenten (waaronder Noordwijk) de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Kwadraad Maatschappelijk werk
www.kwadraad.nl
Samen met het Maatschappelijk Werk zelf zoeken naar oplossingen van knelpunten

Lokaal loket gemeente Noordwijk
www.lokaalloketnoordwijk.nl
Het lokaal loket geeft informatie over alle mogelijke voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en inkomensondersteuning

Marente, thuiszorg
www.marente.nl/nl/zorg__diensten/thuiszorg/verzorging_thuis

Reuring
www.reuringnoordwijk.nl
Het doel van Reuring is om te luisteren naar mensen, wat zijn hun wensen, wat is er nodig om hen in hun kracht te zetten, op een laagdrempelige manier, zodat zij weer mee kunnen doen in onze samenleving.

Stichting MEE
www.meezhn.nl
Ondersteuning bij een leven met een beperking

Thuissupport, thuiszorg
www.groothoogwaak.nl
ThuisSupport biedt 24 uur per dag thuiszorg: verzorging, verpleging en hulp bij het huishouden

Jonge mantelzorger
Centrum voor Jeugd en Gezin
www.cjgnoordwijk.nl
Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien

Brainkids
www.brainkids.nl
Informatie voor jongeren die iemand kennen met aangeboren hersenletsel of dit zelf hebben

GGNet-bijzondere broer of zus
www.brusjes.nl
Informatie voor kinderen met een broer of zus met een chronische ziekte, beperking, psychische stoornis of verslaving

Heppie
www.heppie.nl
Informatie voor kinderen en jongeren die als gevolg van zeer uiteenlopende redenen niet onbezorgd kunnen opgroeien. Heppie organiseert weekenden en vakanties waarin zij volop kunnen spelen en genieten van een zorgeloze tijd.

Hulpmix
www.hulpmix.nl
Site voor jongeren die met vragen zitten of problemen hebben over uiteenlopende onderwerpen

Jong zorgen
www.mezzo.nl/jong_zorgen
Basisinformatie voor jongeren en doorverwijzingen

Kopstoring
www.kopstoring.nl
Voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben

Kindertelefoon
www.kindertelefoon.nl
Een gratis telefonische hulpdienst voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die behoefte hebben aan een gesprek over welk onderwerp dan ook

MSkidsweb
www.mskidsweb.nl
Informatie voor kinderen over de ziekte multiple sclerose

Drankjewel
www.drankjewel.nl
Informatie voor jongeren en volwassenen met ouders met een alcoholprobleem

In de wolken
www.in-de-wolken.nl
Met name gespecialiseerd in ondersteunend materiaal voor rouwende kinderen en jongeren in verliessituaties ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander

Kankerspoken
www.kankerspoken.nl
Informatie voor en over kinderen en jongeren die een ouder met kanker hebben

Survivalkid
www.survivalkid.nl
Besloten site voor kinderen/jongeren tussen 12 en 24 jaar die een gezinslid met psychische problemen of een verslaving hebben

Welke zorg heb ik nodig?
www.welkezorghebiknodig.nl
Site speciaal voor jongeren van 12 tot 30 jaar waarmee zij een goed overzicht kunnen krijgen van hun persoonlijke situatie, welke zorg zij nodig hebben en hoe zij deze aan kunnen vragen

Respijtzorg
Handeninhuis
www.handeninhuis.nl
Informatie over vervangende mantelzorg tijdens vakantie met behulp van vrijwilligers

Zorghotel De Kim
www.zorghoteldekim.nl
Hotel in Noordwijk om te herstellen na bijvoorbeeld een operatie, of om op krachten te komen na een ernstige ziekte of aandoening. Het hotel biedt respijtzorg aan mantelzorgers

Vakanties met zorg
Landstede Buitengewoon Reizen
www.buitengewoonreizen.nl
Reisbureau voor individuele reizen voor mensen met een lichamelijke beperkin

Op Kracht
www.opkracht.nl
Arrangementen voor mantelzorgers

Picture Vakantie
www.picturevakanties.nl
Picture Vakanties bundelt vakantiemogelijkheden voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/ of psychische beperking, chronische ziekte en senioren

Rode Kruis
www.rodekruis.nl
Het Rode Kruis organiseert volledig verzorgde vakanties voor mensen met lichamelijke of sociale beperkingen

SRG-vakanties
www.srg.nl
Stichting Recreatie Gehandicapten biedt groepsvakanties aan voor mensen met een lichamelijke beperking

Het Vakantiebureau
www.hetvakantiebureau.nl
Vakanties voor ouderen, maar ook voor mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben en voor mantelzorgers die samen met degene voor wie zij zorgen op vakantie kunnen.
Tijdens de vakantieweken kan men deelnemen aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Er zijn ook verpleegkundigen en gediplomeerd verzorgenden aanwezig om mensen te helpen bij de dagelijkse zorg

Wielewaal
www.wielewaal.nl
Vakanties en kinderthemaweken voor kinderen,  jongeren en volwassenen met een lichamelijk- en/of verstandelijke beperking en/of ADHD/ASS

De Zonnebloem
www.zonnebloem.nl
Groepsreizen voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijk handicap (en hun eventuele partners)

Zorgvrij vakanties
www.zorgvrijvakanties.nl
Aanbod van rolstoelvriendelijke accommodaties. De nodige zorg en hulpmiddelen worden gereserveerd.

Ziektebeelden
Alzheimer Nederland
www.alzheimer-Nederland.nl
Belangenbehartiging, voorlichting en ondersteuning van en voor mensen met dementie en hun omgeving

Autisme
www.autisme.nl
Vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners

Nederlandse CVA-vereniging
www.cva-vereniging.nl
Belangenvereniging voor mensen die een beroerte hebben gehad of mensen die in de naaste omgeving iemand hebben die door een CVA is getroffen

Multiple Sclerose (MS)
www.msvereniging.nl
De MS-vereniging staat voor belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact.

Zorgverzekeringen
Zorgverzekering Informatie Centrum
www.zorgverzekering.org
Informatie over welke zorgverzekering u nodig hebt