header-image-2
Wat is respijtzorg?

Voor mensen die langdurig en intensief voor een ander zorgen is het belangrijk dat ze de zorg af en toe kunnen overdragen. Anders kunnen ze overbelast raken, de zorg niet meer volhouden en zelf gezondheidsklachten krijgen. Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid om even bij te komen, andere dingen te doen of ontspannende activiteiten te ondernemen. Zo wordt het prettiger en afwisselender om te zorgen.  

Respijtzorg is niet alleen voor u maar ook voor degene voor wie u zorgt belangrijk, omdat:

  • U langer de zorg kunt volhouden zodat uw naaste daardoor bijvoorbeeld langer thuis kan blijven
  • U het zorgen met plezier kunt blijven doen
  • De verzorgde andere mensen ontmoet, en daardoor niet in een isolement raakt
  • De verzorgde even in een andere omgeving is

Het kan zijn dat degene voor wie u zorgt de voorkeur geeft aan u als vaste verzorger. Het gebeurt regelmatig dat de verzorgde er aanvankelijk tegen op ziet, maar er uiteindelijk enthousiast over is.

Zelfredzaamheid

De maatschappelijke diensten die de overheid eerder leverde, liggen nu steeds meer bij de burgers zelf. Het is daarbij wel belangrijk dat de mensen het volhouden. Daarvoor is de respijtzorg ingericht.

Respijtzorg wordt geboden op verschillende manieren:

  • Hulp in huis door professionals
  • Hulp in huis door vrijwilligers
  • Tijdelijke aflossing buitenshuis
  • Logeren
  • Op vakantie 

Bij Steunpunt Mantelzorg kunnen we u er meer over vertellen. Ook kunt u meer informatie vinden op de site van Mezzo: tijdvoorjezelf.mezzo.nl. Op deze site staat bovendien een overzicht van het aanbod om de zorg tijdelijk over te dragen.