header-image-2

Wist u dat 1 op de 8 werknemers werk combineert met langdurige zorg voor een naaste? En dat worden er in de participatie-samenleving alleen maar meer. De helft van deze werkende mantelzorgers voelt zich zwaar tot overbelast en 8% meldt zich ziek. Het vraagstuk van een gezonde balans tussen werk, vrije tijd en zorg is dan ook urgent.

Hoeveel werknemers combineren binnen uw organisatie werk en mantelzorg? En hoe blijven zij vitaal, productief en betrokken?

De praktijk heeft uitgewezen dat mantelzorg en werk goed te combineren zijn, áls er bewust mee wordt omgegaan. Zowel door de werkgever als de werknemer. Op deze manier kan overbelasting worden voorkomen, en kunnen mensen zowel hun werk als hun zorgtaken goed in balans houden, en beide goed ten uitvoer brengen.

Maak het bespreekbaar

Uit onderzoek blijkt dat het zichtbaar en bespreekbaar maken van mantelzorg veel goede oplossingen kan opleveren. Als leidinggevenden, directie, personeelsfunctionarissen, medewerkers en mantelzorgers zich bewust zijn van de vele flexibele ondersteuningsmogelijkheden als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kan mantelzorg en werk beter gecombineerd worden.

Mantelzorgvriendelijke organisatie

Mantelzorgvriendelijk beleid, als onderdeel van het personeelsbeleid, draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie:

 is het thema mantelzorg bekend en bespreekbaar
• zijn de verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast
• zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen

Kosten/baten voor uw organisatie

Het is onze ervaring dat gerichte aandacht voor werk en mantelzorg de organisatie relatief weinig kost, en het volgende oplevert:

• productiviteit stijgt en de kwaliteit verbetert
• het binden en boeien van mensen aan de organisatie
• behoud van kennis en ervaring
• duurzaam inzetbare medewerkers
• minder verloop, dus minder werving en selectiekosten
• minder verzuim
• een goede werk-privé balans
• goodwill: het imago van een aantrekkelijke werkgever

Steunpunt Mantelzorg vertelt u er graag meer over. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Uiteraard kunnen werkende mantelzorgers bij het steunpunt terecht voor een luisterend oor, informatie en advies.