header-image-2
Een zorgpauze: dat gun je elkaar!

In samenwerking met onder andere de gemeente Noordwijk heeft het Steunpunt Mantelzorg op dit moment de Zorgpauze lopen. De Zorgpauze is bedoeld voor (bijna) overbelaste mantelzorgers. Het is een vorm van respijtzorg voor mantelzorgers in Noordwijk. De Zorgpauze biedt met 8 verschillende tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden de mantelzorgers de kans om even op adem te komen.

Zorgen voor een ander geeft veel voldoening. Maar ook al doet u het met plezier, soms kan het even te veel worden. Dan kan een adempauze fijn zijn om op krachten te komen. Even stoppen in plaats van alsmaar doorgaan. Kunt u wel even een pauze gebruiken? Dan kunt u hierover in gesprek met het steunpunt. Samen met de mantelzorgconsulent bespreekt u welke mantelzorg u doet en hoe uw zorg tijdelijk overgenomen kan worden.

Verschillende mogelijkheden

Elke zorgsituatie is weer anders en daarom wordt bekeken welke vorm van ondersteuning het best in uw situatie past. Het kan zijn dat u er baat bij heeft als degene voor wie u zorgt af en toe thuis bezoek ontvangt. Dan heeft u een ochtend vrij om uw dingen te doen. Misschien heeft degene voor wie u zorgt hulp nodig en is het een oplossing als de verzorgde een dag wordt opgevangen in een zorgcentrum. Het is best een stap om hulp in te roepen. Misschien voelt u zich niet overbelast of vindt u het moeilijk de zorg uit handen te geven. Of degene die u verzorgt vindt het onprettig als iemand komt helpen. Dit kunt u het beste samen bespreken. Wij kunnen u daarbij helpen. Door af en toe rust te nemen kunt u de zorg langer volhouden. Dat gun je elkaar!

Zo werkt het 

Kunt u een pauze gebruiken? Dan kunt u hierover in gesprek met het Steunpunt Mantelzorg in Noordwijk. Samen met de mantelzorgconsulent bespreekt u hoe uw mantelzorgsituatie eruit ziet en hoe uw zorg tijdelijk overgenomen kan worden.

De mantelzorgconsulent legt u vervolgens uit hoe deze Zorgpauze gebruikt kan worden middels uw Mantelzorgpas. Met uw Mantelzorgpas kunt u eenvoudig afrekenen bij uw zorgverlener. U kiest zelf wanneer en bij wie u ondersteuning afneemt. U krijgt van de gemeente een tegoed op uw Mantelzorgpas voor de zorgpauze. Dit tegoed kunt u inzetten bij één van de deelnemende zorgverleners. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

Wilt u de folder Zorgpauze inzien. klik hier.

Wilt u meer informatie over deze gemeentelijke regeling. Klik hier.