Mantelzorg ondersteuning

 

Welzijn Noordwijk biedt met het Steunpunt Mantelzorg een zo breed mogelijke ondersteuning aan mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die vanuit een persoonlijke relatie langdurig en intensief zorgt voor een partner, ouder, kind of vriend, die hulpbehoevend, (chronisch) ziek of gehandicapt is. Het geven van mantelzorg is geen vrijblijvende aangelegenheid en is meestal van grote invloed op het dagelijkse leven van de mantelzorger.

 

Het steunpunt houdt mantelzorgers via de website en nieuwsbrief op de hoogte van ondersteuningsactiviteiten en hoe deze te benutten. Zo organiseert het speciaal voor mantelzorgers allerlei bijeenkomsten en cursussen met als doel voorlichting, preventie, uitwisseling van ervaringen of het leren van vaardigheden.

 

Op deze website vindt u informatie over allerlei zaken rond  mantelzorg, adressen die voor u van belang kunnen zijn en hoe u in contact kunt komen met het steunpunt.

 

 

Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een familielid, vriend(-in) of buur die hulpbehoevend, (chronisch-) ziek of gehandicapt is. De persoon die de zorg verleent heet dan een mantelzorger. Het gaat om zorg en ondersteuning die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden achter elkaar wordt verleend. Deze zorgverlening kan thuis of ergens anders plaatsvinden. Mantelzorg is niet aan leeftijd gebonden. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn verschillende begrippen. In tegenstelling tot mantelzorg vindt vrijwilligerswerk plaats vanuit een georganiseerd verband. Vrijwilligers hebben in beginsel geen bestaande sociale relatie met de hulpvrager, maar deze kan in de loop van de tijd wel ontstaan.

 

 

 

Ter ondersteuning van de mantelzorgers is Wendy Clason als mantelzorgconsulent werkzaam op het steunpunt. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

 

 

 

Steunpunt Mantelzorg

Wassenaarsestraat 5

2201 RD Noordwijk

071-8200295 / 06-55456779

wendy.clason@welzijnnoordwijk.nl

 

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgnoordwijk.nl

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Copyright: stichting Welzijn Noordwijk.

Design en realisatie Buro Binnen 2017.