header-image-2

Welzijn Noordwijk is een samenvoeging van de bestaande organisaties Welzijn Senioren Noordwijk, het Vrijwilligerssteunpunt en het Steunpunt Mantelzorg Noordwijk. De stichting is op 27 januari 2017 opgericht. Welzijn Noordwijk beheert twee buurtcentra: De Wieken en Het Trefpunt.

Wij faciliteren en stimuleren vrijwillige inzet, zetten in op de preventie van vereenzaming en vraag naar zorg en geven informatie en advies. Ook bieden wij ondersteuning aan mantelzorgers en faciliteren ontmoetingen in de buurt of op onze twee buurtcentra: Het Trefpunt en De Wieken. Daarnaast vervult Welzijn Noordwijk een schakel- en coördinatiefunctie voor het welzijnsaanbod in Noordwijk.

Kijk voor meer informatie bij onze kernactiviteiten: