header-image-2

Onze visie is dat alle inwoners van Noordwijk kunnen deelnemen aan de samenleving en een goed persoonlijk welbevinden kunnen ervaren. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanuit die gedachte werken wij met een positieve aanpak om de zelfredzaamheid te vergroten, mensen samen te brengen en ondersteuning te bieden waar nodig. Onze doelgroep woont in Noordwijk en is achttien jaar of ouder.

Onze uitdaging ligt in de continu veranderende samenleving. Vanuit de overheid wordt meer verwacht van mensen zelf zoals mantelzorg, vrijwillige inzet en actieve deelname. Door betrokken en alert te zijn, stellen wij onze diensten samen om daarin te ondersteunen, te verbinden en te versterken.Missie

De missie van Welzijn Noordwijk volgt uit onze visie:
‘Mensen in Noordwijk tot hun recht te laten komen en met elkaar te verbinden om zo hun geluk en welzijn te bevorderen’.

Doelstellingen

Onze visie en missie hebben wij vertaald naar doelstellingen in de praktijk. Welzijn Noordwijk heeft zich de komende jaren ten doel gesteld om:

  • vraag en aanbod naar informatie, advies, ondersteuning en activiteiten ter bevordering van het welzijn in Noordwijk goed bij elkaar te laten komen;
  • ervoor te zorgen dat het welzijnsaanbod in Noordwijk completer en op elkaar afgestemd is;
  • te faciliteren, initiëren en ontwikkelen van het welzijnsaanbod naar behoefte, waar nodig in samenwerking met partners.

Werkwijze
Welzijn Noordwijk werkt op eigen wijze:

  • laagdrempelig
  • buiten de eigen kaders tredend
  • vraaggericht
  • inspirerend