Vrijwillige inzet

 

Onze visie is dat vrijwillige inzet leuk en leerzaam is, bijdraagt aan het welzijn van mensen en van onmisbare bijdrage is voor de samenleving. Dit willen we in Noordwijk graag stimuleren, faciliteren en versterken door middel van een Servicepunt vrijwillige inzet.

 

Wat willen we met het Servicepunt bereiken?

 

Voor wie is het Servicepunt?

 

Het Servicepunt vrijwillige inzet is hét advies- en ondersteuningspunt op het gebied van vrijwillige inzet ten behoeve van organisaties en inwoners in Noordwijk. We bieden hierbij diensten aan individuele inwoners die zich vrijwillig willen inzetten of iets willen betekenen voor anderen en we bieden diensten aan organisaties die van vrijwilligers gebruik willen maken.

 

Wat willen we bereiken?

 

Voor wie?

 

Het Servicepunt vrijwillige inzet biedt het volgende:

 

Informatie:

Het beantwoorden van vragen die te maken hebben met vrijwillige inzet.

 

Advies:

Het bieden van praktische kennis en hulpmiddelen aan organisaties voor het werven, binden en behouden van vrijwilligers.

 

Begeleiding/coaching:

Het begeleiden of coachen van mensen die zich vrijwillig willen gaan inzetten.

 

Bemiddeling:

 

Deskundigheidsbevordering:

Het bieden van scholing op aanvraag ter versterking van de vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

 

Waardering:

Het organiseren van waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers.

 

Promotie:

Vrijwillige inzet en vrijwilligersvacatures regelmatig onder de aandacht brengen.

 

Innovatie:

Volgt de ontwikkelingen op het terrein van vrijwillige inzet en actief burgerschap en vertaalt deze naar bruikbare adviezen en werkmethoden voor vrijwilligers, organisaties.

 

Vanaf 15 augustus start de adviseur vrijwillige inzet. We zijn dus nog niet volledig bezet, maar u kunt voor vragen altijd bij Welzijn Noordwijk terecht.

 

Wilt u zich graag vrijwillig inzetten? Neemt u dan contact op met onze welzijnsconsulent Nikki van der Ven, te bereiken via email: nikki.vanderven@welzijnnoordwijk.nl of telefonisch via 071 820 03 58.

 

Heeft u andere vragen over vrijwillige inzet? Neemt u dan contact op met onze directeur Marion Loor, te bereiken via email: marion.loor@welzijnnoordwijk.nl of telefonisch via 071 820 02 94.

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Copyright: stichting Welzijn Noordwijk.

Design en realisatie Buro Binnen 2017.